Mužská plodnost a neplodnost

10.01.2015 21:14

Další wellnesovský článek, který volně navazuje na ten předchozí a pojednává o příčinách neplodnosti na straně muže. Za 10 let, které uplynuly od jeho napsání, došlo ke dvěma  posunům. Jednak cena ICSI už není 7 tisícovek, ale spíš 8 a více, ale to nás asi nepřekvapí. Zajímavější je, že v roce 2010 Světová zdravotnická organizace (WHO) snížila požadavky na normální plodnost muže. Zatímco do té doby se za dolní hranici plodnosti považovala koncentrace 20 miliónů spermií, vloni WHO přijala rozhodnutí, že za normálně plodné muže bude považovat i ty, kteří mají jen 15 miliónů spermií na 1 ml! Zajímavý způsob, jak zvýšit zdraví populace. Kdyby se WHO usnesla na tom, že člověk s rakovinou je vlastně zdravý, významně by se tím zlepšil celkový zdravotní stav populace...

článek...