Šestinedělí

11.01.2015 13:29

Takto promluvil Hospodin Bůh k Mojžíšovi, řka: Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní; bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. Osmého dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě po třicet tři dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně... (3. Mojž.,kap.12) ...  (celý článek ve formátu pdf)