Shuteho paralelní forceps

19.09.2014 01:47
Barták A., Halaška M.

 
W. B. Shute zkonstruoval svůj forceps v 50. letech a vnesl jím do konstrukce porodnických kleští zcela nový princip, který se vyznačuje především vyšší bezpečností pro plod. Jeho hlavní výhodou je, že umožňuje velmi exaktně kontrolovat sílu, která působí na hlavičku. Je vysvětlena konstrukce a použití nástroje, jenž se indikacemi shoduje s Kjellandovým. Je připojen přehled literárních sdělení týkajících se nástroje a stručné představení jeho tvůrce. Autoři soudí, že pokud je Shuteho forceps k dispozici, mĕla by mu být dávána přednost před forcepsem Kjellandovým, neboť je bezpečnĕjší a snazší k ovládnutí a provedení. 
Pro článek ve formátu pdf klikni na ikonu časopisu vpravo nahoře.