Sex nezletilých

08.10.2014 00:00

S Mgr. Janem Nejedlým, učitelem a šéfredaktorem časopisu Rodina a škola, jsem se seznámil o prázdninách 2014, kdy jako češtinář doučoval mého synka, jehož v tercii osmiletého gymnázie postihl reparát. Při jednom z našich letních setkání mne požádal o odpověď na dotaz, se kterým se na redakci obrátila čtenářka, a tak vznikl článek o sexu nezletilých a právních otázkách kolem toho. 

Všechno to nakonec dopadlo nad očekávání: chlapec opravnou zkoušku složil velmi dobře (chvalitebně) a moje odpověď se stala prý nejčtenějším článkem roku 2014 v elektronické podobě časopisu! (Článek vyšel v čísle 8/2014 a tady je odkaz na něj; v pdf se dá stáhnout po kliknutí na obrázek titulní stránky časopisu)