Výběr článků z novější doby psaných pro odbornou veřejnost. Mým oblíbeným periodikem k publikaci (i četbě) je časopis Gynekolog, který rediguje (bývalý) přednosta hradecké kliniky doc. MUDr Jindřich Tošner, CSc, jinak mimochodem osobně skvělý a okouzlující člověk.

Odborné články

Několik poznámek k umělému přerušení těhotenství ve II. trimestru, definici porodu a právní situaci v ČR

29.03.2017 08:54
Uznávám, že nejen švec, ale i jiní odborníci by se měli držet svého kopyta. A já se proti tomu opět prohřešil, protože mě v jedné pražské klinice dopálili, když vyhodili (neprávem) jednu mojí pacientku. Dal jsem se do studia zákonů a překvapilo mne, jaký je v problematice, kterou naznačuje nadpis,...

Právní problematika vydávání placent rodičům po porodu ve zdravotnickém zařízení

05.05.2016 15:54
Placenty ještě jednou. Přednášel jsem o nakládání s placentami po porodu na Konferenci nemocničních gynekologů a porodníků v Brně na podzim 20145 a problematika natolik zaujala šéfredaktora Praktické gynekologie, že si o tom vyžádal do svého časopisu článek. Znovu jsem tedy téma promyslel,...

AD: "VULVOVAGINÁLNÍ DYSKOMFORT, MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY V AMBULANCI"

29.04.2016 09:00
První letošní číslo gynekologa otevřel vynikající a krásně obrazově dokuemntovaný souhrnný článek hradeckých autorů o diagnostice příčin vulvovaginálního dyskomfortu. Protože značnou část práce terénního gynekologa představuje právě tato problematika, je to publikace nesmírně cenná a mladí adepti...

VYDÁVÁNÍ PLACENT RODIČŮM PO PORODU

10.07.2015 00:00
Release of placenta to parents after the birth Barták, A. Porodnicko-gynekologické oddělení Městské nemocnice Neratovice primář MUDr. R. Wohlgemuth   Souhrn Autor se zabývá právními otázkami vydání placenty rodičům po porodu proběhlém ve zdravotnickém zařízení. Vydání placenty rodičům nemá...

Shuteho paralelní forceps

19.09.2014 01:47
Barták A., Halaška M.   W. B. Shute zkonstruoval svůj forceps v 50. letech a vnesl jím do konstrukce porodnických kleští zcela nový princip, který se vyznačuje především vyšší bezpečností pro plod. Jeho hlavní výhodou je, že umožňuje velmi exaktně kontrolovat sílu, která působí na...

Toxoplazmóza, těhotenství a volba pohlaví dítěte

04.12.2013 17:00
Toxoplasmosis, pregnancy and choice of newborn´s sex Barták, A.    Souhrn    Autor upozorňuje na dosud málo známý vliv latentní toxoplazmózy na reprodukční funkce, které popsal vědecký tým z  Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Těhotenství žen s latentní...

Porodnický forceps - praktické poznámky a osobní zkušenosti

21.01.2013 10:18
Obstetrical forceps- personal experiences     A. Barták      Souhrn   Počet klešťových porodů v posledních dvou dekádách ve většině zemí výrazně poklesl. Ve světě se nyní forcepsem ukončuje 1-6 % všech porodů,  i když jako optimální frekvence se udává...

Diagnostika a léčba neplodnosti - praktický pohled

11.08.2011 13:57
Diagnostic and therapeutic management of infertile couple in practice Souhrn   Neplodnost je velmi častým problémem, s kterým přicházejí ženy za gynekologem. Mnoho lékařů se této problematiky obává, protože ji považuje za velmi komplikovanou, zejména pokud jde o diagnostiku. Protože...

Dienogest jako unikátní antiandrogenní norsteroid pro orální kontraceptiva

31.03.2011 20:14
Jedním z progestinů, užívaných v orálních kontraceptivech je dienogest, relativně nový originální hormon syntetizovaný v polovině 90. let Ponsoldem a jeho spolupracovníky v laboratořích firmy Jenapharm (4). Tento hormon vykazuje velmi silný progestační efekt na endometrium při jen slabých...