Autor těchto stránek a lidé okolo něho na fotografiích