Zde najdete popularizační texty o gynekologii, jež pochází z mého pera.  Jsou staršího data, ale i když vznikly většinou už krátce po začátku tisíciletí, jejich informační hodnotě většinou čas neublížil.
Velká část z nich vznikla pro časopis Wellnes. Byl to takový "lifestylový" časopis, jak se dnes říká, znal jsem se s šéfradaktorkou a jaksi ze známosti jsem jí psal články. Bavilo mne to; sice mi za to nedávali žádné peníze, ale zato jsem si mohl psát, co jsem chtěl. Wellnes za pár let zanikl a pokud se dnes vyskytuje nějaký časopis podobného jména, nemá s tímhle nic společného.

Archiv článků

Mimoděložní těhotenství

11.01.2015 12:27
Článek psaný pro časopis Wellnes někdy krátce po roce 2000. Přes jeho věk není třeba na něm měnit ani písmeno. Ve formátu pdf je zde.

O bláně zvané panenská

11.01.2015 12:20
Málokterá jiná část lidského těla tak ovlivňovala životy lidí, někdy i dějiny celých národů, jako je blána zvaná panenská. A přitom to vlastně žádný orgán v pravém slova smyslu není. Kdybych vám ji na těle ženy měl ukázat, asi bych byl v rozpacích. I když jsem lékař s honosící se přídomkem...

Žena a kouření

11.01.2015 11:58
Že kouření škodí zdraví, ví dnes každé malé dítě. Sděluje to ostatně i ministr zdravotnictví na každé cigaretové krabičce. Většina lidí také tuší, že kouření má co dělat s rakovinou plic. Jenže inhalace tabákového dýmu má i celou řadu dalších neblahých následků, které s plícemi vůbec nesouvisí a...

Žena a alkohol

11.01.2015 11:45
  Alkohol byl vždy svým způsobem nápojem mužů. Psychické změny jím způsobené bývají vkládány do obrazu mužnosti: kuráž, agresivita, hrubost... Pije-li však žena, přináší to ve srovnání s alkoholismem mužským o jeden problémový faktor více, protože dramaticky a nesmiřitelně se střetá...

Žena a potápění

11.01.2015 11:40
  Riskantní a náročné sporty bývaly doménou mužů. Jenže to už dávno neplatí. Ženy, stejně jako jejich mužské protějšky, šplhají na hory, létají ve výškách, i do vesmíru, dobývají zemské póly, potápějí se do hlubin moří. Při všech těchto činnostech ale musíme mít na paměti skutečnost, na...

Žena a rakovina

11.01.2015 11:32
Toto je jeden z těch článků, který bych dnes napsal zcela jinak a jehož informační hodnota zastarala také dost významně. Uvádím jej proto jen z jakési autorské ješitnosti. Pokud jde o rakovinu prsu, zdravotní pojišťovny mamografii už samozřejmě hradí (od 45 let každý druhý rok), máme možnost i...

Lapálie s prsy

11.01.2015 11:16
Poznámka aktuální na úvod:  Tomuto článku je už také více než 10 let a na rozdíl od ostatních mu čas ublížil. Mamografický skríning hrazený pojišťovnou je už dnes samozřejmou a běžnou věcí (i když se v zahraničí v poslední objevily pochybnosti, zda v této formě má takový význam, jaký se mu...

Klimakterium

11.01.2015 10:45
Dva průměrné články staršího data, kterých si sám moc nevážím. Týkají se ženského přechodu a hormonální léčby přechodových obtíží. Jsou z doby boomu hormonální substituce; panovala tehdy představa, že nedat ženě po přechodu hormony je medicínská chyba a že by je měla dostat prakticky...

Herpes genitalis

11.01.2015 10:43
V roce 2003 jsem pro časopis Sanguis napsal stať o genitálním oparu. Dlouho mi pak chodily dotazy žen, trpících genitálními opary, které nabyly dojmu, že jsem v této záležitosti slovutný odborník. Nejsem; článek vznikl na objednávku farmaceutické firmy a mne oslovili celkem náhodou, ale jednak...

Mužská plodnost a neplodnost

10.01.2015 21:14
Další wellnesovský článek, který volně navazuje na ten předchozí a pojednává o příčinách neplodnosti na straně muže. Za 10 let, které uplynuly od jeho napsání, došlo ke dvěma  posunům. Jednak cena ICSI už není 7 tisícovek, ale spíš 8 a více, ale to nás asi nepřekvapí. Zajímavější je, že v roce...
1 | 2 >>